Raamatun kantaäidit: Saara

image

Juutalaisuudessa tärkeimpiä hahmoja ovat kantaisät ja -äidit. He ovat juutalaisen kansan perustajia, esi-isiä ja -äitejä, joita joskus kutsutaan myös patriarkoiksi ja matriarkoiksi. Kantaisiä on kolme: Aabraham, Iisak ja Jaakob. Kantaäitejä on neljä: Saara, Rebekka, Raakel ja Lea. Raakelia lukuun ottamatta kaikki on haudattu Hebronissa sijaitsevaan Makpelan luolaan, jonka Aabraham osti alun perin Saaran hautapaikaksi. (1. Moos. 23:1-4)

Jokaisella kantaäidillä oli oma merkittävä tehtävänsä perheen ja uskon säilyttämisessä usein vaikeissa olosuhteissa. Muistamme, että tuohon aikaan elämä oli materiaalisesti vaivalloista ja kovan fyysisen työn täyttämää. Naisen arvostus perustui pitkälti hänen rooliinsa perheen äitinä. Tällä tosiseikalla oli suuri vaikutus näiden naisten elämään.

Saara seurasi miestään

Saraista tuli ruhtinatar Saara, kun Jumala muutti hänen nimensä. Hän oli kaunis nainen, joka seurasi uskollisesti miestään tuntemattomaan tulevaisuuteen ja maahan.  Hänen kauneutensa aiheutti jopa vaaroja, joissa Jumala aina varjeli ihmeellisesti. Aabraham pelkäsi, että kauniin Saaran miehenä hänet surmattaisiin. Saara joutui alistumaan miehensä tahtoon ja salaamaan aviovaimon identiteettinsä. Tämä vaaransi hänen turvallisuutensa epäjumalaa palvovien miesten keskuudessa. (1. Moos. 20:1-7)  Kuitenkin hän oli valmis alistumaan tähän käytäntöön miehensä turvallisuuden tähden.

Lapsettomuus

Raamattu tekee selväksi Saaran surullisen tilanteen lapsettomana naisena. Lapsettomuus oli Raamatun aikakaudella hirvittävä taakka. Sen tähden Saara päätyi tuolle ajalle tyypilliseen ratkaisuun. Hän luovutti egyptiläisen orjattarensa Hagarin Aabrahamille ikään kuin sijaissynnyttäjäksi.  Lopputulos ei ollut Jumalan ihannetta vastaava. Vaikka Ismael sai suuria lupauksia, hän ei ollut varsinainen lupauksen lapsi. (1. Moos. 21:18) Lupauksen lapsi syntyi vasta, kun Jumala ilmoitti näin tapahtuvan.

Jännitteitä perheessä

Nyt molemmilla orjattarella ja vaimolla oli lapsia. Koko asiasta muodostui Aabrahamille kiusallinen tilanne. Perheeseen syntyi jännitteitä. Myös Ismael oli mitä ilmeisemmin Aabrahamin rakastettu poika, mutta aiheutti nyt ristiriitaa perheessä. Lupauksen lapsen Iisakin synnyttyä, Ismael lähetettiin sitten pois äitinsä Hagarin kanssa. Oliko teko oikea? Se oli ilmeisen välttämätön, sillä Jumala itse käski Aabrahamia kuuntelemaan asiassa vaimoaan Saaraa. (1. Moos. 21:12)

Avioliitto ja ykseys

Juutalaisuudessa Aabrahamin ja Saaran avioliittoa pidetään avioliiton esikuvana. He vaelsivat yhdessä. Heitä ei voi erottaa toisistaan. Profeetta Jesaja mainitsee, että he olivat yhtä, heidät kutsuttiin yhdessä. Lause on suomeksi käännetty hieman eri tavalla, mutta sen alkuperäinen merkitys on selkeä.  Se viittaa Jumalan kutsuun Aabrahamille ja Saaralle, jotka olivat yhtä. (Jes. 51:1-2) Heidät esitetään mallina kaikille, jotka tavoittelevat vanhurskautta.

Mielenkiintoisesti voimme myös nähdä, että Saaran kuoltua Jumala ei Raamatun perusteella enää ilmestynyt Aabrahamille.

Saara valitsi avioliiton, miehensä seuraamisen, miehensä suojelemisen ja perheensä edun. Rabbit ovat esittäneet, että vain Saara rinnallaan, Aabraham saattoi seurata Jumalan kutsua. Vaikka Iisak syntyi hänen vanhalla iällään, Saarasta tuli äiti. Vasta tämän jälkeen Jumalan lupaukset Aabrahamin jälkeläisille saattoivat täyttyä.

Saarasta polveutuu juutalainen kansa, joka on kuin tähdet taivaalla.

Saarasta polveutui myös Maria, josta tuli Jeesuksen äiti.

Ohjelmia aiheesta

TV7 kanavalla on ohjelmia äitiydestä ja hengellisestä vanhemmuudesta sekä Aabrahamin vaikutuksesta arkeologiassa ja nyky-Israelissa. Lapsille on erityinen äitienpäivän pyhis. Ohjelmaa löytyy myös Marian kuuliaisuudesta ja äitiydestä.