Käytöstä poistuneilla mesila.tv7.fi sivuilla olleet materiaalit löytyvät nyt tältä sivulta.

Mesila ohjelmat ovat katsottavissa TV7 Arkista:

TV7 kaupasta on saatavilla kursseihin liittyen materiaalia kuten työkirja ja DVD:t. Saatavilla olevat materiaalit löytyvät esimerkiksi haulla.

Lisämateriaaleja

Mesila – Heprean aakkoset

 • Jakso 1: Alef
 • Jakso 2: Bet
 • Jaksot 3 ja 4: Gimel ja Dalet
 • Jaksot 5 ja 6: He ja Waw
 • Jaksot 7 ja 8: Zajin ja Chet
 • Jaksot 9 ja 10: Tet ja Jod
 • Jaksot 11 ja 12: Kaf ja Lamed
 • Jaksot 13 ja 14: Mem ja Nun
 • Jaksot 15 ja 16: Samech ja Ajin
 • Jaksot 17 ja 18: Pe ja Tsadi
 • Jaksot 19 ja 20: Qof ja Resh
 • Jaksot 21 ja 22: Shin ja Tav
Kertaustehtäviä

Lataa kertaustehtävät PDF-tiedostona. Jokaisen osion lopusta löytyy tehtävien vastaukset.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Lataa usein kysytyt kysymykset PDF-tiedostona.

Mesila 2 – heprean alkeiskurssi

Mesila 2 ohjelmaan liittyen on saatavilla ollut työkirja, jonka tämän hetkisen saatavuuden voi tarkistaa TV7 Kaupasta. Kirjan tehtävien tärkein tavoite on puhumisen harjoittelu, joten on tärkeää että äännät lauseet ääneen. Lisäksi voit harjoitella heprean kirjoittamista käsialakirjaimin, ja tarkistaa vastaukset täältä.

Työkirjan tehtävien vastaukset
 1. Tervehdykset-ja-tutustuminen
 2. Tutustuminen-jatkuu
 3. Kuulumisia
 4. Ruokapöydässä
 5. Maskuliini-ja-feminiini
 6. Kaupungilla
 7. Perhe
 8. Monikko
 9. Adjektiivi
 10. Puhun-hepreaa

Lisätietoa

Mitä eroa on nykyheprealla ja Raamatun heprealla?
 1. Suurin osa Mesila – heprean aakkoset -kurssin asioista koskevat sekä nyky- että Raamatun hepreaa. Erot tulevat esiin paremmin kielen opiskelun edistyessä. Aivan perusasiat ovat samat. Käsitän kummatkin samaksi kieleksi, joilla kuitenkin on tietyt erot. Jotkut ovat toista mieltä. Kuitenkin kun ottaa huomioon valtavan aikaeron Raamatun kielen ja nykyheprean välillä – tuhansia vuosia – kielimuotojen välillä on yllättävän vähän eroa. Nykyhepreaa osaava pystyy periaatteessa ymmärtämään Raamatun heprealaista tekstiä ilman erityisopiskelua Raamatun kielessä, tosin välillä voi tulla hankaluuksia ja väärinkäsityksiä.
 2. Kirjaimet ovat samat, tosin käsin kirjoitettavat kirjaimet ovat nykyheprean keksintö, eikä Raamatun hepreaa tavata kirjoittaa niillä kirjaimilla nykyäänkään. Lisäksi nykyhepreaa kirjoitetaan, kuten Raamatun hepreaakin alunperin, ilman vokaalimerkkejä. Raamatun tekstiin lisättiin vokaalimerkit 800-luvulla jKr helpottamaan Raamatun tekstin oikeaa lukemista aikana jolloin juutalaiset eivät enää puhuneet hepreaa äidinkielenään. Raamatun tekstit ovat siis aina vokalisoituja.
 3. Ääntämisen eroista on vaikea tietää, koska Raamatun ajan puheesta ei ole vielä löydetty äänitteitä. Raamatun ääntämistapa on perinteen varassa, emmekä voi tietää vastaako se alkuperäistä Raamatun ajan ääntämystä. Raamatun heprean ääntämysperinne eroaa joiltakin kohdin nykyheprean ääntämisestä, mutta suurimmaksi osaksi se on samanlainen. Mesila-kurssilla olen kirjoittanut sanan ääntämyksen nykyheprean mukaisesti, ja monet lukevat myös Raamatun tekstin tällä tavalla.
 4. Perussanasto on sama. Mesila-aakkoskirjassa esiintyvät sanat ovat käytössä sekä nyky- että Raamatun hepreassa, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta (esim. kafé eli kahvi on uudempi lainasana). Koska nykyheprea on elävä kieli, sanavarastonkin täytyy olla paljon laajempi kuin mitä Raamatun rajallisessa tekstimäärässä voi esiintyä. Nykyhepreassa on myös paljon nykyajan elämään liittyviä lainasanoja ja uudissanoja, joita Raamatussa ei tietenkään esiinny, kuten vaikkapa télefon, puhelin, tai machshev, tietokone.
 5. Sanojen taivutusmuodot ovat samat. Joitakin Raamatun hepreassa esiintyviä muotoja tosin ei käytetä enää nykyhepreassa (esim. konsekutiivinen imperfekti eli menneen ajan kerrontamuoto).
 6. Tärkein ero lienee se, että nykyhepreassa on preesens, mennyt aika ja futuuri, eli aikamuodot, kun Raamatun hepreassa vastaavat muodot (jotka ovat nimeltään partisiippi, perfekti ja imperfekti) eivät ole varsinaisia aikamuotoja, vaan olennaista on muun muassa se, onko tekeminen loppuun saatettu vai jatkuva. Muodot ovat siis aivan samat, mutta niitä käytetään osittain eri tavalla, ja siksi kieliopeissa myös käytetään muodoista eri nimiä.
 7. Syntaksissa eri lauseiden rakenteessa, esimerkiksi sanajärjestyksessä, on eroja. Raamatun hepreassa on normaalisti verbi ensin, sitten subjekti. Nykyhepreassa on subjekti ensin ja sitten verbi, niin kuin suomessakin.