Lippu on viestintäihme

Paikallinen sanomalehti kertoi lipuista artikkelissaan, kutsui lippua viestintäihmeeksi ja mainitsi: ”Lippu on ehkä yksinkertaisin tapa ilmoittaa läsnäolosta”. Lipun symbolinen merkitys on vahva. Sillä ilmaistaan voittoa ja hallintavaltaa. Lippu lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Se nostaa taistelutahtoa. Värikkäät lippukulkueet kiinnittävät väistämättä katsojien huomion. Lippu puhuu selvää kieltä silloinkin, kun yhteisiä sanoja ei ole.

Artikkelissa lipun kerrotaan olevan myös vanhin viestintäväline. Niin se on! Jumalamme, ikuinen ja ajaton, ilmoitti itse olevansa meidän lippumme jo Mooseksen aikaan (2. Moos. 17:15). Hän osoitti tämän viestintäihmeen voiman. Raamattu puhuukin monessa kohdin lipuista. Herra kehottaa nostamaan lipun merkiksi turvapaikasta; ja leiriytymään omalle, lipun osoittamalle paikalle. Jumalan lipun nähdessään vihollinen pakenee!

Lippu on esirukoilijoille voimallinen ase. Erityisesti vähäpuheisille suomalaisille lippu sopii oivallisesti ”kättä pidemmäksi” rukoustilanteissa. Pimeyden vallat vapisevat, kun rukousliput nostetaan julistamaan Jumalan voittoa!

Viime vuosina moni rukoilija on saanut kutsun Herralta ottaa liput käyttöön. Monia on kutsuttu valmistamaan profeetallisia lippuja. Monet rukousryhmät ja seurakuntien tilaisuudet ovat vapautuneet, kun ylistysliput liehuvat Jumalamme nimessä. Herra varustaa näin lopunajan armeijaansa.

Suomen lipun saa nostaan salkoon muulloinkin kuin virallisina liputuspäivinä. Nostetaan siis siniristilippu liehumaan kaikissa mahdollisissa tilanteissa! Lipun nosto on rukous tämän maan puolesta.

Anna seuraavien Raamatun kohtien kutsua sinut tarttumaan lippuun, kun rukoilet:

4. Moos. 2:2

Ps. 20:5

Ps.60:4

Laulujen Laulu 2:4

Jes. 11:10

Jes. 31:9

Jes. 49:22

Jes. 62:10

Jer. 4:6

Rukoilijat – tehdään paikallislehden antaman vinkin mukaan ja nostetaan liput ilmoittamaan läsnäolosta: ”Herra on paikalla. Hän hallitsee!”

Marita Rautio

Artikkeli on julkaistu TV7 Ystävälehdessä v. 2017