22. – 23.8.2018

Kristityt rukoilevat yli seurakuntarajojen 23.8.

Raamatussa Matteuksen evankeliumissa sanotaan: ”Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.” (Matt. 24:12)

Tämä näkyy yhteiskunnassamme siten, että rakkaus-käsite on erotettu Jumalan Sanan totuudesta ja rakkaus-sana on menettänyt merkityksensä. Tilalle on tullut tyhjyys ja kylmyys, joka aiheuttaa eriarvoistumista, ihmisoikeuksien polkemista, rikollisuutta ja muuta pahoinvointia. Yhteiskuntamme tarvitsee enemmän totuutta rakkaudessa ja rakkautta totuudessa.

Jotta evankeliumin sanoma ei jää vieraaksi, vaan ymmärretään, että se on elävä ja arkeen kuuluva asia myös tänään, tarvitsemme aktiivisia seurakuntia, jotka lähtevät ulos seurakuntarakennuksista. Seurakuntien tulisi siirtää toimintansa painopistettä enemmän ihmisten pariin ja kertoa evankeliumista ymmärrettävällä tavalla.

Vihamielisyydet ja kärjistynyt tilanne Israelin rajanaapureiden kanssa ovat lisääntyneet, ja Israelilaiset joutuvat jatkuvasti toimimaan jännitteisessä ympäristössä rauhan säilyttämiseksi. Siksi Israelin päättäjät tarvitsevat vahvaa keskinäistä sopua ja erityistä viisautta toimiessaan vihan ilmapiirin alla niin pohjois- kuin etelärajallakin.

Elokuun rukousaiheet

1. Rukoillaan rakkaudessa ja totuudessa pysymistä sekä kaiken laittomuuden, välinpitämättömyyden ja kylmyyden loppumista yhteiskunnassa.

2. Rukoillaan, että seurakunnat lähtevät ulos seurakuntarakennusten ulkopuolelle ja jalkautuvat ihmisten pariin levittämään evankeliumia kaikille ymmärrettävällä tavalla.

3. Rukoillaan Israelin päättäjille keskinäistä sopua ja erityistä viisautta toimia vihan ilmapiirissä niin pohjois kuin etelärajalla.

Paastoaika 22.8.–23.8.

Paasto alkaa keskiviikkoiltana 22.8. klo 18.00 ja päättyy torstaina 23.8. klo 18.00.

Päivä huipentuu torstai-illan suoraan esirukousohjelmaan, johon voi lähettää kotiin, uskoon ja isänmaahan liittyviä rukousaiheita soittamalla p. 09 756 2520.

Esirukoilijoita johtavat Martti ja Mirja Ojares.

Ilmoittautumiset 17.8. mennessä

Paastoryhmien ilmoittautumiset tulee tehdä 17.8. mennessä sähköpostilla tv7@tv7.fi tai soittamalla TV7 Keskukseen, p. 09 756 2510 arkisin klo 9.00–16.00.

Muista ilmoittaa puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi, niin voimme tarvittaessa olla yhteydessä sinuun.

Suora lähetys 23.8. klo 18.30

TV7 lähettää suorana lähetyksenä Paastoa ja rukousta Suomen puolesta -ohjelman 23.8. klo 18.30–21.30.

Merkitse jo nyt kalenteriisi kaksi viimeistä vuoden 2018 paastopäivää: 18.10. ja 13.12.


Kristna ber över gränserna den 23 augusti

I Bibeln står det: ”…och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.” (Matt 24:12). Detta återspeglas i vårt samhälle så att begreppet kärlek är skilt från Guds Ords sanning och ordet har förlorat sin mening. Tomhet och kyla har kommit att orsaka ojämlikhet, kränkningar av mänskliga rättigheter, brott och annat som gör att vi far illa. Vårt samhälle behöver mer sanning i kärlek och kärlek i sanning.

För att inte evangeliets budskap ska förbli främmande, att förståelsen för att det är en levande och vardaglig fråga idag, behöver vi aktiva församlingar som går ut ur församlingsbyggnaderna. Kyrkorna bör flytta sitt fokus mer till människorna och dela evangeliet på ett förståeligt sätt.

Fientlighet mot Israel har ökat och en eskalerande situation med landets grannar gör att israelerna ständigt är tvungna att arbeta i en spänd miljö för att bevara freden. Därför behöver de israeliska beslutsfattarna stark samsyn och särskild vishet, när de ständigt tvingas verka under en atmosfär av hat, både vid norra och sädra gränsen.

Böneämnen för augusti månad

  1. Be att vårt samhälle förblir i kärlek och sanning, och vänder sig bort från all orättvisa, likgiltighet och kyla.

  2. Be att församlingar går ut till på gatorna, landets folk för att sprida evangeliet på ett lättförståeligt sätt.

  3. Be om de israeliska beslutsfattarnas ömsesidiga överenskommelse och särskilda visdom, för att agera i en spänd atmosfär i både nord och syd.

Fastetid 22.8–23.8

Fastan börjar onsdag kväll 22.8 kl.18.00 och avslutas på torsdag 23.8 kl.18.00.

Dagen kulminerar i torsdagskvällens direktsända förbönsprogram, dit du kan skicka in böneämnen som rör teman så som hem, tro och hemland, genom att ringa: 09 756 2520.

Martti och Mirja Ojares leder i förbön.

Anmälning t.o.m. 17.8

Anmäl er bön- och fastegrupp senaste den 17.8 via e-post: tv7@tv7.fi 

eller ring till TV7 Center: 09 756 2510 (öppet kl. 9.00-16.00).

Kom ihåg att uppge ert telefonnummer och e-postadress så vi kan kontakta er vid behov.

Direktsändning 23.8 kl. 18.30

TV7 sänder direkt från Fasta och bön för Finland, 23.8 kl.18.30-21.30.

Skriv redan nu in resten av årets fastedagarna i din kalender: 18.10 och 13.12.