Venäjänkielisen työn kylvöviikon suorat lähetykset

Näky venäjänkielisestä kanavasta jatkuu!

Katso Kylvöviikon ohjelmia TÄSTÄ

TV7 viettää venäjänkielisen työn kylvöviikkoa 13.-18.6. TV7 tuo silloin katsojilleen jännittävän suoran lähetyksen viikon jokaisena iltana klo 21.15-21.30. Nämä lähetykset huipentuvat 18.6. illan erikoislähetykseen. Viikon teema tulee Jesajan kirjasta: ”…niin on myös Minun sanani, joka Minun suustani lähtee: ei se Minun tyköni tyhjänä palaja…” (Jes. 55:11)

Venäjänkielinen työ on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan. Naapurimaissamme tilanne on hälyttävä. TV7 on ajan hermolla – ymmärrämme, että ne asiat, jotka tapahtuvat Ukrainassa, vaikuttavat väistämättä myös omaan työhömme. Tarve juuri venäjänkielisen työn kylvölle on nyt huutava.

Maailman tilanne

Jos katsomme uutisia, huomaamme, että maailma on täynnä vääryyttä, sortoa ja vihollisuutta. Maailman tilanne on täysi vastakohta Jumalan lupauksille. Sana lupaa rauhaa, toivoa ja rakkautta. Juuri tätä lähikansamme kaipaavat. Nyt erityisesti venäjänkielinen maailma tarvitsee toivoa.

Vain Jumala voi tehdä muutoksen yksittäisen ihmisen sydämessä. Vain Jumala voi muuttaa kansakunnan suunnan. Näitä kansallisia esimerkkejä on historiassa myös Raamatun ulkopuolella.

TV7 tilanne Ukrainassa

Tv7 kanava työ venäjänkielisessä maailmassa on vaikeutunut sotilaallisen tilanteen takia. Työntekijät Ukrainassa ovat hajaantuneet jopa eri maihin. Vaikka ohjelmat jatkuvat, joudumme kysymään, kuinka kauan voimme jatkaa niillä resursseilla, jotka ovat nyt käytössä? Tämän tähden joudumme miettimään mahdollisia uusia ratkaisuja.

Rami Ojares kertoo seuraavaa: ”TV7 kanavan perustaneella Martti Ojareksella oli alun perin näky, johon kuuluivat naapurimaamme Viro, Ruotsi ja Venäjä. Nyt on jossakin mielessä tilanne, jossa rautaeririppu on laskeutunut uudelleen. TV7 tarvitsee toimiluvan Venäjälle. Venäjänkielisen kanavan olemassaolo on tärkeämpää kuin koskaan. Evankeliumin ja rauhan sanoman tulee saavuttaa kaikki venäjänkieliset myös Puolassa ja Baltian maissa, mutta sota on luonut raja-aitoja jopa seurakuntiin. Kutsumme suomalaisia tukemaan alkuperäisen näyn toteutumista. Mahdollisesti Armenia voisi olla tässä hyvä asemapaikka.

Tarvitsemme sinun tukeasi. Voitko rukoilla? Voitko tukea?

Ympäröiviä valtioita

TV7 on levinnyt eri puolille venäjänkielistä maailmaa. Kun pohdimme Ukrainan tilannetta ja siitä aiheutuneita kysymyksiä, katsomme ensi sijaisesti lähialueille.

TV7 on jo Armeniassa. Armenian valtio on hyvissä suhteissa sekä Euroopan että Venäjän kanssa. Voisiko tässä olla mahdollisuus jatkaa venäjän kielellä? TV7 haluaa tavoittaa ateismin tyhjyydessä eläneet Baltian maiden kansalaiset. Vaikka kommunismi romahti, uusi talousjärjestelmä ei täyttänyt sisäistä tyhjyyttä, jonka vain Jumala voi täyttää. Tässä TV7 voi toimia välittäjänä.

TV7 on hyvin yhteydessä Israelin tapahtumiin. Israel on vastaanottanut suuria määriä pakolaisia Ukrainasta ja Venäjältäkin eri muuttoaalloissa. Näille venäjää puhuville ihmisille TV7 tarjoaa mielellään ohjelmistoaan. Ytimessä on Jumalan lohdutus.

Kutsu kulkea rinnalla

Tv7 työntekijät Anna ja Sergei Franchuk Ukrainasta lähettävät sodan keskeltä katsojille seuraavanlaisia ajatuksia:

”Teemme kaiken, minkä vain voimme, sillä ’Vanhurskas on elävä uskosta’ ja ’Usko ilman tekoja on kuollut’ …Rukoilemme kaupunkiemme ja presidenttimme puolesta – ja kiitämme teitä tuestanne, rakkaudestanne ja rukouksistanne.”

Tämä on kutsu sinulle – kulje työmme rinnalla. Kulje sodan uhrien rinnalla.

Ole mukana tuomassa toivoa ja kylvämässä Jumalan sanaa.

LAHJOITA kylvöviikon keräykseen

Lahjoita verkkomaksulla:

Lahjoita tilille:
FI40 1112 3000 3427 89
Saaja: Ristin Tuki ry
Viitenumero: 2545

Lahjoita tekstiviestillä:
Lähetä viesti KYLVÄN nroon 16499 (12€)