Jeesuksen ystäviä Raamatussa

image

Joskus unohdamme Jeesuksen inhimillisyyden, kun Hän eli ihmisenä kansansa joukossa. Kuitenkin voimme oppia paljon Hänen luonteestaan ja tavoistaan evankeliumien kautta. Jeesuksella oli läheisiä ja kaukaisempia ystäviä. Hän arvosti ystäviään. Hän myös kärsi silloin, kun nämä kärsivät.

Vaikka Jeeus oli niin paljon voimallisempi kuin opetuslapsensa, Hän sanoi:

En minä sano teitä enää palvelijoikseni, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee; vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut Isältäni.” (Joh. 15:15)

Jeesuksen ystävistä suurimman ihmeen kokivat Martta, Maria ja Lasarus. Nämä Betanian kylässä asuvat sisarukset tarvitsivat yli-inhimillistä apua, kun veli Lasarus kuoli. Surevat sisaret Martta ja Maria jäivät kahden hautajaisten keskelle. Kun Jeesus sai sanan tapahtuneesta, Raamattu kertoo, mitä monet ajattelivat mielessään. Eikö Hän olisi voinut estää tapahtuneen?

Jeesus odotti ennen kuin lähti liikkeelle. Näin siitä huolimatta, että Raamattu kertoo: “Ja Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan ja Lasarusta.” (Joh. 11:5) Jeesus tiesi, mitä tulisi tekemään, mutta Hän liikuttui Martan ja Marian surusta. “Ja Jeesus itki.” (Joh. 11:35) Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista. Uskon, että tämä oli yksi suurimpia ystävyyden osoituksia.

Raamattu kuvaa Aabrahamia Jumalan ystävänä. ”Mutta sinä Israel… Aabrahamin, minun ystäväni siemen.” (Jes. 41:8) ”Aabraham uskoi Jumalaa” (Room. 4:3). Uskominen luettiin hänelle vanhurskaudeksi.

Uskon ohella Jeesus puhui tottelevaisuudesta. Juuri ennen ylösnousemistaan Hän puhui opetuslapsilleen sanoilla, jotka kuvaavat tehtäväämme maailmassa: “ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.” (Mat. 28:20-21)

Luottakaamme näihin Jeesuksen sanoihin elämän myrskyissä. Hän on ystävä. Hänellä on kaikki hyvän ystävän ominaisuudet, mutta Hän ansaitsee kaiken kunnioituksemme.

Ohjelmia ja kirja Jeesuksen ystävyydestä

TV7 Arkista löytyy monenlaista aiheeseen liittyvää opetusta Aabrahamin siunauksesta ja Aabrahamista esikuvana itsellemme.  Lasaruksen ihmeellinen kokemus puhuu meille kaikille. Myös lapset voivat tutustua Lasaruksen heräämiseen kuolleista.

TV7 kaupasta Jeesuksen ystävyyteen sopii kertomus siitä, kuinka Hän parantaa särkyneet sydämet.