Profetiat paastoillassa 15.4.

Muurinaukossa-paastopäivän suorassa lähetyksessä 15.4. luettiin kaksi profetiaa. Julkaisemme profetiat, jotta niihin voi palata vielä paastopäivän jälkeenkin.

Tauno Rantalan profetia Järvenpään vapaakirkossa 20.2.2008

”Rakkaani, Minä joudun teille sanomaan tänään, että se herätys, jota te odotatte ja olette rukoilleet, se ei tule sillä tavalla kuin te olette ajatelleet sen tulevan, vaan se herätys tulee kyynellaakson kautta, josta te olette kuulleet.

Tämän kansan keskelle tulee sellainen este, sellainen, joka näkyy joka päivä kaupungeissa, kylissä, maaseutupitäjissä, tulee sellainen, joka on joka päivä näkyvissä, joka myös samalla leikkaa tätä korkeaa elintasoa matalaksi.

Mutta älkää, rakkaani, jääkö valittamaan sitä. Paluuta ei enää ole siihen entiseen. Älkää jääkö paikoillenne, kun tämä alkaa näkyä ja tuntua, vaan Minä sanon teille, silloin on todellisen herätyksen aika, teidän rukouksiinne vastataan, teidän työtovereitanne, naapureitanne, sukulaisianne tulee uskoon.

Silloin on väkevät rukousvastaukset näkyvissä, ja saman aikaisesti kun Minä vuodatan väkevän Pyhän Henkeni vaikutuksen ja sateen tämän kansan keskelle, samalla Minä tuon esiin ne astiat, joita on valmistettuina. Ne henkilöt ovat monen hiontavaiheen, jopa epätoivoisten laaksojen kautta käyneet,  sen tähden, että ihminen ei ota kunniaa, sitä kunniaa, joka tulee elävälle Jumalalle, kun Minä alan näitä astioitani käyttämään.

Minä vuodatan sellaisen voitelun, ilmestyksen hengen, profeetallisen hengen, voimatekojen lahjat Minä vuodatan näihin astioihin. Ja kun nämä astiat ovat kouliintuneet, eivät enää itse ole itsessään mitään, silloin he antavat kaiken kunnian Minulle, vaikka Minä teen sellaisia uutta luovia ihmeitä, voimatekoja, että syntymästä saakka olevat epämuodostuneet jäsenet, ne tulevat oikenemaan ihmisten silmien edessä.  Nämä astiat eivät ota enää itselleen mitään kiitosta eikä kunniaa, koska he tietävät, että ovat tehneet vain sen, jonka ovat velvolliset tekemään.  He ovat vain astioita, mutta  ihmeet ovat taivaan Jumalan. Jokainen ne nähtyään ja kuultuaan joutuu  toteamaan: tämä ihminen ei ole voinut näitä tehdä, vaan tässä on  toiminnassa elävän Jumalan uutta luova voima.

Älkää jääkö, ystävät, älkää jääkö paikoillenne ihmettelemään, niin kuin tämän maailman ihmiset, vaan lähtekää liikkeelle, sillä Minä tarvitsen teitä jokaista. Kun te antaudutte Minun käsiini, te tulette teillä, kujilla, aitovierillä synnintunnossa olevia ihmisiä päästämään syntisiteistä ja kahleista.  Te julistatte heille vapauden Jeesuksen nimessä ja veressä. Silloin teitä tarvitaan. Silloin on väkevät rukousvastaukset näkyvissä, silloin on todellinen herätys, taivas lähtee liikkeelle.

Sen tähden, rakkaani, olkaa rohkealla, turvallisella mielellä, sillä teidän Herranne Jeesus, Hän valvoo ja Hän voittaa ja lähtee voittamaan teidän kanssanne suuren kalansaaliin tästä maailmasta. Ja kun valittujen luku on tullut täyteen, silloin näiden voitettujen sielujen kanssa te nousette Minua vastaan yläilmoihin, pilviin, ja silloin on palkan maksun päivä teille jokaiselle. Te saatte siitä haavoitetusta kädestäni palkan kukin uskollisuutenne mukaan.

Olkaa kestäväisiä rukouksessa vielä hetken aikaa taistellen, ja sitten Minä lähden liikkeelle, ja te saatte olla tässä työssä mukana, sanoo teidän Herranne Jeesus.”

 

Tino Svartin profetia 13.12.2020

Minun tuloni on lähempänä kuin arvaattekaan. Jumalattomat ovat tuhon omia. Tehkää parannus ennen Minun tuloani. Kaikki seurakunnat ja kaikki ihmiset, kääntykää ja tehkää parannus, sillä Minä olen Ensimmäinen ja Viimeinen.

Jumalattomia kohtaa tuho, sillä Minä lasken vihani niiden ylle, jotka ovat olleet Minulle kuulemattomia. Minulle, vaikka Minä olen heille puhunut.

Aika on lähellä, aikani on lähempänä kuin arvaattekaan. Kääntykää ja tehkää parannus. Tämä herätys on suurempi kuin koskaan. Totisesti Minä olen Yksi ja Ainut Jumala.

Minun nimessäni tulee monia, jotka eksyttävät monia. Olkaa lujat ja valvokaa tilaanne. Kääntykää pahuuden teiltänne.

Taivas ja maa eivät katoa ennen kuin Minun Sanani on käynyt toteen. Jeesus Nasaretilainen tulee pian. Kertokaa tämä kaikille. Maailma tulee tuntemaan hädän ja tuskan, kun Minä tulen. Kääntykää kaikki rakkaat ihmiset, kun tulette kuulemaan tämän sanoman.

Kol. 3:18
2. Tim. 3: 1-9
Ilm. 3:7-13
Ilm. 22