17. – 18.10.2018

Rukoillaan yli seurakuntarajojen Suomen puolesta

Kristityt rukoilevat yli seurakuntarajojen 18.10.2018

Jumala on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti ja niin on myös Jumalan Pyhän Hengen inspiroima Sana. Jumala on antanut sen meille elämänohjeeksi ja tutkittavaksi. Siksi Raamatun opetus kestää aikaa ja saamme yhä uudelleen palata sen äärelle. Pyhän Hengen johdolla Raamatun sana avautuu meille Jumalan tarkoittamalla tavalla ja toimii oikeana elämänohjeena. Raamatun mukainen, elävä ja aikaamme koskeva Sana tulisi olla keskeinen sisältö seurakunnissa.

Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. (2. Tim 3:16)

Kristillinen sanoma, arvopohja ja perinteet saavat yhä kapeamman tilan mediassa. Mediaa ja kouluissamme annettavaa opetusta leimaa yhä liberaalimpi arvomaailma. Siitä on seurannut, että kristillisen taustan tuoma voima ja hyvä perintö kulttuurissamme ja laisäädännössämme on unohdettu. Liberaalista poikkeavia näkemyksiä ei juuri haluta tuoda esille mediassa.

Messiaaniset seurakunnat vievät evankeliumia juutalaisille, ja useat juutalaiset ovat jo ottaneet Jeesuksen vastaan pelastajanaan. Silti on vielä paljon juutalaisia, jotka eivät usko, että Jeesus on Jumalan poika, vaikka Jeesus oli juutalainen ja vaikutti aikoinaan juuri heidän synnyinsijoillaan. Messiaaninen evankelioimistyö tarvitsee edelleen rukousta, niin että yhä useampi juutalainen pelastuu.

Lokakuussa rukoilemme

  1. että raamatullinen uskon henki lisääntyy seurakunnissa ja uskovien elämässä.
  2. että evankeliumi tulee näkyvämmin esille Suomen mediassa, ja että Jumala nostaa uskovia ihmisiä vaikuttamaan mediamaailmassa.
  3. messiaanisten seurakuntien evankelioimistyön puolesta juutalaisten parissa.

Paastoaika 17.10.–18.10.

Paasto alkaa keskiviikkoiltana 17.10. klo 18.00 ja päättyy torstaina 18.10. klo 18.00.

Päivä huipentuu torstai-illan suoraan esirukousohjelmaan, johon voi lähettää kotiin, uskoon ja isänmaahan liittyviä rukousaiheita soittamalla p. 09 756 2520.

Esirukoilijoita johtavat Martti ja Mirja Ojares.

Ilmoittautumiset 12.10. mennessä

Paastoryhmien ilmoittautumiset tulee tehdä 12.10. mennessä sähköpostilla tv7@tv7.fi tai soittamalla TV7 Keskukseen, p. 09 756 2510 arkisin klo 9.00–16.00.

Muista ilmoittaa puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi, niin voimme tarvittaessa olla yhteydessä sinuun.

Suora lähetys 18.10. klo 18.30

TV7 lähettää suorana lähetyksenä Paastoa ja rukousta Suomen puolesta -ohjelman 18.10. klo 18.30–21.30.

Merkitse jo nyt kalenteriisi viimeinen vuoden 2018 paastopäivä 13.12. ja kevään paastopäivät 14.2., 11.4. ja 6.6.2019.

—–

Kristna ber över gränserna den 18 oktober

Gud är densamme i går och i dag, så ock i evighet och det är också Ordet som är inspirerat av Guds Helige Ande. Gud har gett oss Ordet till vägledning och för att vi ska studera det. Bibelns undervisning förblir därför trovärdig genom tiderna och vi kan återvända till Bibeln om och om igen. Den Helige Andes vägledning öppnar Skriftens Ord för oss på det sätt som Gud har ämnat och det tjänar som ett rättesnöre för livet. Ett bibeltroget, levande och aktuellt Ord borde vara centralt i församlingarna.

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. (2 Tim 3:16)

Det kristna budskapet, den kristna värdegrunden och de kristna traditionerna får allt mindre utrymme i media. Medierna och undervisningen i våra skolor präglas av allt liberalare värderingar. Den styrka och det goda arv som den kristna bakgrunden har gett vår kultur och lagstifning har glömts bort. I media tvekar man att föra fram åsikter som avviker från det liberala tänkesättet.

De messianska församlingarna bär evangeliet till judar och många judar har redan tagit emot Jesus som sin frälsare. Men det finns fortfarande många judar som inte tror att Jesus är Guds Son, även om Jesus var jude och en gång i tiden verkade just på deras födelseort. Messianskt evangelisationsarbete behöver fortfarande bön så att fler och fler judar blir frälsta.

Böneämnen för oktober

1. Be att den bibliska trons anda ökar i församlingarna och i de troendes liv.

2. Be att evangeliet blir synligare i finsk media och att Gud lyfter fram troende människor som kan påverka medievärlden.

3. Be för messianska församlingar och deras evangelisation bland judarna.

Fastetid 17.10–18.10

Fastan börjar onsdag kväll 17.10 kl.18.00 och avslutas på torsdag 18.10 kl.18.00.

Dagen kulminerar i torsdagskvällens direktsända förbönsprogram, dit du kan skicka in böneämnen som rör teman så som hem, tro och fosterland, genom att ringa: 09 756 2520.

Martti och Mirja Ojares leder i förbön.

Anmälan t.o.m. 12.10

Anmäl er bön- och fastegrupp senaste den 12.10 via e-post: tv7@tv7.fi

eller ring till TV7 Center: 09 756 2510 (öppet kl. 9.00–16.00)

Kom ihåg att uppge ert telefonnummer och er e-postadress så att vi kan kontakta er vid behov.

Direktsändning 18.10 kl. 18.30

TV7 sänder direkt från Fasta och bön för Finland, 18.10 kl.18.30–21.30.

Skriv redan nu in årets sista fastedag 3 december i din kalender och vårens fastedagar 14 februari, 11 april och 6 juni 2019.