Katsojakysely kertoi katselutottumuksista

Syyskuun aikana TV7:n nettisivuilla sai vastata lyhyeen kyselyyn. Kysymyksien avulla kartoitimme nettisivuvierailijoiden katselutottumuksia. Vastauksia tuli kiitettävät n. 600 kpl.

Vastauksien perusteella valtaosa oli tuttuja kanavan katselijoita (n. 70 %). Noin 30 prosenttia vastaajista katseli kanavaa vain harvoin tai oli liikkeellä ensimmäistä kertaa. Eniten ilahduttivat ihmiset, jotka olivat löytäneet kanavan tuttavan suositusten perusteella tai markkinointikampanjan tuloksena. Hyvä uutinen on kiirinyt ja saanut vastakaikua.

Mitä vastaajat sitten halusivat kanavalta katsella? Vastaukset jakautuivat melko tasan raamatunopetuksen sekä muun sisällön välillä. Muu sisältö oli jaoteltu ihmisten omakohtaisiin tarinoihin, uskonvahvistuksen etsimiseen sekä elokuviin ja musiikkiin.

Moni katselija kertoi käyvänsä kanavalla useita kertoja viikossa ja he ovat varmasti löytäneetkin omat suosikkiohjelmansa. Suosittelemme tätä kaikille, sillä kanavan ohjelmatarjonta on laaja.

Yhdeksän vastaajista ei ollut vieraillut kanavalla aikaisemmin eivätkä näin ollen osanneet vielä eritellä tarkemmin, millaista sisältöä he hakivat. He kertoivat etsivänsä tarkoitusta elämälleen. Toivotamme heidät tervetulleiksi katsomaan ja löytämään etsimänsä.

Yhteenvetona voisi sanoa, että raamatunopetusta ei kanavalta ainakaan karsita kovin kevyin perustein, niin vankkaa kannatusta se kyselyssä sai. Myös ihmisten omakohtaisia todistuksia voi nähdä eri ohjelmien kautta jatkossakin. Iloitsemme vakituisista katsojista, palautteistanne ja vastauksistanne kyselyssä. Toivomme voivamme tulevaisuudessa yhä paremmin vastata katsojien toiveisiin ja kasvaa kanavana Korkeimman johdatuksessa.