Paastoa ja rukousta Suomen puolesta 6.4.

Kristityt rukoilevat yli seurakuntarajojen 6. huhtikuuta

Ei ole merkityksetöntä, mitkä ovat ne arvot, joille 100-vuotias Suomi tulevaisuutensa rakentaa. Yhteiskuntamme perusarvot ovat murtuneet ja pirstaloituneet.
Kristityillä on tärkeä tehtävä rukoilla päättäjien puolesta ja seisoa Jumalan sanan arvojen takana.

Huhtikuun rukousaiheet ovat
1) Arvot 100-vuotiaan Suomen tulevaisuudessa
2) Kristittyjen yhteyden ydin on Jumalan sanassa
3) Israelin turva on Herrassa.

Aito kristittyjen yhteys löytyy ristin sanomasta. Se on totuus, jonka me jaamme.
Israelia uhataan monelta suunnalta. Rukoilemme, että kansa turvaisi Herraan ja etsisi Häntä.

Paasto alkaa keskiviikkoiltana 5.4. klo 18.00 ja päättyy torstaina 6.4. klo 18.00.
Päivä huipentuu torstaiillansuoraan esirukousohjelmaan, johon voi antaa rukousaiheita puhelimitse (09 756 2520).
Esirukoilijoita johtamassa ovat Martti ja Mirja Ojares.

Paastoryhmien ilmoittautumiset tulee tehdä 31.3. mennessä sähköpostilla tv7@tv7.fi tai soittamalla
numeroon 09 756 2510. Muista ilmoittaa puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi, että voimme
tarvittaessa olla yhteydessä sinuun.

Suora lähetys: Paastoa ja rukousta Suomen puolesta 6.4. klo 18.30-21.35

Merkitse kalenteriin vuoden 2017 muut paastopäivät on neljä: 1.6., 24.8., 19.10. ja 14.12.

 

Kristna ber över församlingsgränserna 6 april

Det är inte utan betydelse vilka värderingar som det 100-åriga Finland bygger sin framtid på. Grundvärderingarna i vårt samhälle har brutits sönder och splittrats. Kristna har en viktig uppgift att be för beslutsfattare och stå bakom värderingarna som finns i Guds Ord.

Böneämnena för april är
1) Framtidens värderingar i det 100-åriga Finland
2) Kärnan i enheten bland kristna finns i Guds Ord
3) Herren är ett skydd för Israel.

Äkta kristen enhet finns i budskapet om korset. Det är en sanning som vi delar.
Israel hotas från många håll. Vi ber att folket ska förlita sig på Herren och söka Honom.
Välkommen med och be för Finland!

Fastan börjar onsdag kväll 5.4. kl. 18.00 och avslutas på torsdag 6.4.
kl. 18.00. Dagen kulminerar i torsdagskvällens direktsända böneprogram, dit man också kan sända in böneämnen (tel: 09 756 2520). Förebedjarna leds av Martti och Mirja Ojares.

Anmäl din faste- och bönegrupp till mejladressen: tv7@tv7.fi eller ring tel: 09 756 2510 senast fredag 31.3.
Kom ihåg att uppge din telefonnummer och mejladress så att vi vid behov kan kontakta dig.

Direktsändning: Paastoa ja rukousta Suomen puolesta (Fasta och bön för Finland) tors 6.4 kl. 18:30-21:35 på Taivas TV7 www.tv7.fi

Fasta och bön för Finland arrangeras varannan månad av Taivas TV7. Pricka in de övriga fastedagarna för 2017 i din kalender: 1.6, 24.8, 19.10 och 14.12.
Se också TV7:s svenska kanal: www.himlentv7.se