Kristityt rukoilevat yli seurakuntarajojen 7.6.

Vanhusten ongelmat Suomessa kasvavat. He kamppailevat yhä useammin taloudellisten vaikeuksien kanssa. Sairaiden, liikuntarajoitteisten tai muuten avun tarpeessa olevien vanhusten palveluita karsitaan. Yhä useampi vanhus kokee yksinäisyyttä. Myöskään omaishoitajien työtä ei tueta riittävästi, ja monet heistä uupuvat.

Rukoillaan seurakunnille Jumalan johdatusta, että ne pitäytyvät Raamatun opetuksessa ja pitävät huolta vanhuksista, lapsista ja vähäosaisista.

Antisemitismi on noussut aika ajoin aaltoina, ehkä suurimpana holokaustissa, toisen maailman sodan aikana. Lopun aikojen lähestyessä huomaamme, kuinka juutalaisvastaisuus on lisääntynyt. Antikristus ei siedä juutalaisia eikä Kristuksen omia.

Kesäkuun rukousaiheet

  1. Vanhusten kasvavat ongelmat, esim. talousvaikeudet, hoidon ja avun puute sekä yksinäisyys.
  2. Seurakunnille Jumalan sanassa pysymistä ja pitäytymistä Raamatun opetuksessa koskien huolenpitoa vanhuksista, lapsista ja vähäosaisista.
  3. Rukousta kasvavaa antisemitismia vastaan.

Paastoaika 6.6.–7.6.

Paasto alkaa keskiviikkoiltana 6.6. klo 18.00 ja päättyy torstaina 7.6. klo 18.00.

Päivä huipentuu torstai-illan suoraan esirukousohjelmaan, johon voi lähettää kotiin, uskoon ja isänmaahan liittyviä rukousaiheita p. 09 756 2520.

Esirukoilijoita johtavat Martti ja Mirja Ojares.

Ilmoittautumiset 1.6. mennessä

Paastoryhmien ilmoittautumiset tulee tehdä 1.6. mennessä sähköpostilla tv7@tv7.fi tai soittamalla TV7 Keskukseen p. 09 756 2510 arkisin klo 9.00–16.00.

Muista ilmoittaa puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi, että voimme tarvittaessa olla yhteydessä sinuun.

Suora lähetys 7.6. klo 18.30

TV7 lähettää suorana lähetyksenä Paastoa ja rukousta Suomen puolesta -ohjelman 7.6. klo 18.30–21.30.

 

Merkitse jo nyt kalenteriisi loput vuoden 2018 paastopäivät: 23.8., 18.10. ja 13.12.

————————-

Kristna ber över gränserna den 7 juni

Åldringarnas problem i Finland växer; de kämpar alltmer med ekonomiska svårigheter.

Det sker nedskräningar vad gäller servicen inom sjuk– och handikappvård och äldreomsorgen överlag. Fler och fler äldre upplever ensamhet. Dessutom upplever vårdarna att deras arbete inte räcker till och många av dem är trötta.

Vi ber för våra församlingar och Guds vägledning, att de håller sig till Bibelns undervisning och tar hand om sina äldre, barn och missgynnade.

Antisemistismen har stigit som vågor från en tid till annan, med kanske den största i och med förintelsen under andra världskriget. När vi nu närmar oss slutet av tiden kan vi igen se hur antisemitismen ökar. Antikrist tolererar varken judar eller Kristi egna.

Böneämnen för junimånad

  1. De äldres växande problem, t.ex. ekonomiska svårigheter, brist på omsorg och hjälp och ensamhet.

  2. Att församlingarna kan stå fasta i Guds ord och hålla fast vid Bibelns undervisning om vård av äldre, barn och missgynnade.
  3. Bön emot den växande antisemitismen.

Fastetid 6.6–7.6

Fastan börjar onsdag kväll 6.6 kl.18.00 och avslutas torsdag 7.6 kl.18.00.

Dagen kulminerar i torsdagskvällens direktsända förbönsprogram, dit du kan skicka in böneämnen som rör teman så som hem, tro och hemland, genom att ringa: 09 756 2520.

Martti och Mirja Ojares leder i förbön.

Anmälning t.o.m. 1.6

Anmäl er bön- och fastegrupp senaste den 1.6 via e-post: tv7@tv7.fi

eller ring till TV7 Center: 09 756 2510.

Kom ihåg att uppge ert telefonnummer och e-postadress så vi kan kontakta er vid behov.

Direktsändning 7.6 kl. 18.30

TV7 sänder direkt från Fasta och bön för Finland, 7.6 kl.18.30-21.30.

 

Skriv redan nu in resten av årets fastedagarna i din kalender: 23.8, 18.10 och 13.12.