Taivas TV7:n toiminnan perustana on Jumalan Sana. Kanava toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä (Matt. 28:16-20) viedä ilosanoma Hänestä kaikkeen maailmaan. Kanava tunnustaa toiminnallaan, että Kristuksen ristinkuolema on avannut kaikille ihmisille pääsyn Jumalan yhteyteen (Ef. 2:17-18).

Kanavan talous perustuu kristilliseettisesti ja moraalisesti kestävään taloudenhoitoon.(2Moos. 20:2-17)

Taivas TV7 on yhteiskristillinen, poliittisesti sitoutumaton kanava. Kanava haluaa toimia eräänlaisena laajakaistana kristillisessä kentässä niin, että eri suunnista tulevat kristityt voivat oppia toisiltaan ja rakentua yhdessä yhdeksi Kristuksen ruumiiksi (Matt. 22:36-40).