Eväitä vanhemmuuteen tarjoaa tukea perhearkeen

Perheterapeutti Elli Meklin ja toimittaja, kasvatustieteen tohtori Elina Rautio nostavat vanhempien hyvinvoinnin sekä terveen kiintymyssuhteen hyvän lapsuuden peruspilareiksi.

Eväitä vanhemmuuteen -ohjelmasarjan tarkoitus on mennä ongelmien syihin ja tuoda välineitä sinne, missä lapsuus tapahtuu”, Elli Meklin kiteyttää. Meklin on työnsä kautta jatkuvasti lapsuuden kokemusten ja seurausten äärellä. Terapeuttina hänellä on käsitys siitä, miten lapset ja erityisesti pienten lasten vanhemmat tänä päivänä voivat. Lähes jokaisen asiakkaan kanssa mietitään, mitä olisi lapsuudessa pitänyt mennä toisin, jotta hän olisi saanut paremmat lähtökohdat elämään.

Aivot ja tunne-elämä muovautuvat ihmissuhteissa

Minulla on iso huoli siitä, miten kansakuntana jaksamme tulevaisuudessa, kun haavoittunutta vanhemmuutta on niin paljon. THL:n tilastojen valossa vuonna 1987 syntyneiden, eli nykyisten 30-vuotiaiden, ikäluokasta kolmanneksella on joko psykiatrinen diagnoosi tai henkilö on syönyt psyykelääkkeitä. Alle 30-vuotiaista 7-8 henkilöä jää eläkkeelle mielenterveyssyistä joka päivä. Lisäksi yli 30 000 lasta kokee vanhempien avioeron joka vuosi”, Elli Meklin kuvaa.

Eväitä vanhenhemmuuteen -ohjelmasarjan punaisena lankana on lapsen ja vanhemman kiintymyssuhde: ”Me synnymme ja kasvamme ihmissuhteissa. Toisaalta me myös sairastumme ja parannumme suhteissa. Suhteiden laatu sekä suhde Luojaan määrittävät perimän lisäksi sen, mitä meistä lopulta tulee”, Meklin korostaa. Hän painottaa, että lapsen hyvinvoinnin kannalta on tärkeä pitää ensin huolta vanhemman hyvinvoinnista. ”Lentokoneessakin kehotetaan laittamaan happinaamari ensin itselle ja sitten vasta lapselle”, Meklin toteaa.

Hyvinvointi syntyy kotona, koulussa ja kirkossa

Elina Rautio on Eväitä vanhemmuuteen -ohjelmasarjan toimittaja. ”Ellillä on valtava tietomäärä ja minun tehtäväni on kysyä oikeita kysymyksiä. En ole pyrkinyt olemaan neutraali. Olen antanut itselleni luvan olla vaikuttunut aiheista ja lähden mukaan keskusteluun”, Rautio kertoo. Hän on kasvatustieteen tohtori ja on toiminut vuosia myös luokanopettajana: ”Tunnen lasten pahoinvoinnin koulumaailmasta käsin.” Myös Elli Meklin on huolissaan henkisesti rikkinäisten lasten pärjäämisestä koulussa: ”Tunne-elämässään kärsiviä lapsia on todella paljon ja se hankaloittaa oppimista. Opetussuunnitelmia hiottaessa pitäisi miettiä, kuinka ne ottavat huomioon lapsen psyykkisen kunnon. Kannattaa satsata ihmisen hyvinvointiin silloin, kun siitä on eniten hyötyä eli varhaislapsuudessa.” Meklin toivoo, että yhteiskunnassa ylipäätään kiinnitettäisiin enemmän huomiota lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen, koska sen laatu on äärimmäisen tärkeää lapsen aivojen ja tunne-elämän kehitykselle sekä oppimiskyvylle.

Rautio painottaa, että silloin, kun puhutaan lasten rakastamisesta ja ihmissuhteista, ollaan kristinuskon ytimessä. Jeesus kehotti rakastamaan Jumalaa sekä lähimmäistä niin kuin rakastamme itseämme. Ohjelmasarjassa keskustellaan myös siitä, millainen hengellisyys voi vahingoittaa lasta. ”Lapsen psyykkiset valmiudet ymmärtää asioita ovat toisenlaiset kuin aikuisilla ja lisäksi lapset ovat vieläpä yksilöitä. Hengellisistä asioista tulisi kertoa lapselle hänen ikätasonsa mukaisesti, eikä kohdella lasta pikkuaikuisena”, Rautio toteaa.

Vaikeista asioista niiden oikeilla nimillä

Eväitä vanhemmuuteen -ohjelman tuottaja Anneli Kärki istui Elli Meklinin vanhempain koulutuksessa viime keväänä, jossa puhuttiin muun muassa lasten seksuaalisuudesta ja pornon vaikutuksista lapsiin. ”Kun kuuntelin luentoa, ajattelin, että tämä tieto pitäisi saada laajemmalle yleisölle. Vaikeistakin asioista pitäisi voida puhua niiden oikeilla nimillä”, Kärki sanoo.

Eväitä vanhemmuuteen -ohjelmasarjan 30 minuutin jaksoissa puhutaan vanhempien hyvinvoinnin ja kiintymyssuhteen ohella muun muassa diginatiivisuudesta ja seksuaalisuudesta. Ohjelmasarjaa elävöittävät näytellyt osuudet, joissa kerrotaan tositarinoita suomalaisista perheistä. Kärki korostaa, että ohjelmasarjan tavoitteena on aivan kuin palauttaa vanhemmuuden tärkeä merkitys niin lapsen elämälle kuin yhteiskunnallekin. Ohjelmassa puhutaan myös muuttuneesta vanhemmuudesta, jossa digitaalisuus on yhä suuremmassa osassa.

Vaikka ohjelma on ohjelmantekijöiden mukaan kohdistettu erityisesti pienten lasten ja alakoululaisten lasten vanhemmille, jaksoista voi kuka tahansa ammentaa ajatuksia omaan elämäänsä: Ihmissuhteita voi parantaa ja korjata läpi koko elämän. Niin kauan kun ollaan elossa, meillä on mahdollisuus parantua ja rakentaa sovintoa perheenjäsenten kanssa.

 

TV7, Eväitä vanhemmuuteen, alkaen la 13.1.2018 klo 19.00